Odpowiedzialność współkredytobiorcy – jaka jest dokładnie?

współkredytobiorcaFakt brania jednego kredytu przez więcej niż jedna osobę jest ze wszech miar korzystny dla instytucji, która takiego kredytu udziela. Nie musi to koniecznie być bank, ale dla uproszczenia przymniemy, że właśnie o bank chodzi. Przyjmiemy też, że mówimy o odpowiedzialnych współkredytobiorcach, którzy zdecydowali się zaciągnąć kredyt hipoteczny, ponieważ na jego przykładzie najlepiej widać działanie ukrytych tutaj mechanizmów. więcej