Upadłość konsumencka – warunki

Od 2009 roku weszła ustawa określająca warunki upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie takiej upadłości nie jest łatwe do osiągnięcia, z czego cieszą się wierzycie natomiast załamują dłużnicy.

Upadłość konsumencka – co to oznacza?

Upadłość konsumencka oznacza niewypłacalność zaciągniętych zobowiązań z powodów niezależnych od dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej. Po spełnieniu określonych warunków zamieszczonych w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym sąd rejonowy na wniosek dłużnika może umorzyć jego długi.

Warunki spełnienia upadłości konsumenckiej

upadłość konsumenckaW celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest brany pod uwagę rodzaj długów. Niezależnie od tego czy są one zaciągnięte w prywatnej firmie, banku czy też dotyczą one zobowiązań wobec instytucji takich jak np. ZUS czy też Urząd Skarbowy – dłużnik ma możliwość ubiegania się o ich umorzenie.

W pierwszej kolejności musi złożyć wniosek, który można również sporządzić własnoręcznie (należy pamiętać o tym aby zawierał on: dane dłużnika, jakie zabezpieczenia posiada, dołączone oświadczenie o spłaconych długach w ostatnich sześciu miesiącach, spis dłużników, którzy nie zapłacili określonych pożyczek wnioskującemu o upadłość konsumencką o ile tacy wystąpili, wszelkie zawiadomienia z sądu i inne pisma wzywające do zapłaty zadłużenia, oświadczenie o prawdziwości danych oraz o ewentualne sprawy sądowe dotyczące wezwania do spłaty zadłużenia).

Koszt takiej rozprawy wynosi obecnie 200 zł, natomiast w przypadku bardzo trudnej sytuacji dłużnika przepisy przewidują wyjątki, które odpowiednio udokumentowane zwalniają z uiszczenia tej opłaty.

Upadłość konsumencka – jak długo trwa?

Sąd rejonowy po zapoznaniu się z majątkiem dłużnika wycenia go w celu pokrycia długów. W przypadku, gdy nie jest on wystarczający, sąd rozplanowuje okres spłaty długów na 5 lat w wyjątkowych przypadkach zostaje on wydłużony o dodatkowe 2 lata.

Ludzie zaciągając pożyczkę, często nie znają granicy prawdziwego niebezpieczeństwa jakim staje niewypłacalność. Wyczuwając kłopoty ciągły brak środków finansowych i narastające długi wpędzają dłużników bardzo często w spiralę z której ciężko się wyplątać. Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki przemyśl czy na pewno Cię na to stać.

5 Replies to “Upadłość konsumencka – warunki

 1. Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?
  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich.
  Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :
  1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU – POLSKA.
  Główny ośrodek Twojej podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.
  2) KONSUMENT.
  Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.
  3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.
  Jesteś niewypłacalny, a zatem ocena Twojej sytuacji finansowej wskazuje na to, że utraciłeś trwale zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
  4) BRAK WINY W POWSTANIU NIEWYPŁACALNOŚCI.
  Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA WE UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
  Jeżeli wcześniej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli – nie doszło do tego z Twojej winy.
  7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE
  Mając taki obowiązek – jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej – złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością Twojego oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
  8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.
  Sąd w odrębnym procesie prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia – w zamyśle dłużnika – egzekucji z tego składnika majątkowego.
  9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.
  Umorzenie Twoich zobowiązań musiało mieć miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

  Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.
  Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.

 2. Znalazłem naprawdę fajną stronę o upadłości konsumenckiej i oddłużeniu. Chociaż trzeba pamiętać że upadłość konsumencka ma sporo minusów.

 3. Niestety, upadłość konsumencka może trwać nawet latami i dłużyć się mozolnie….Wszystkich tych, którzy chcieliby przyśpieszyć ten proces i maksymalnie skrócić czas oczekiwania, zapraszam do nas, gdzie świadczymy fachowej jakości usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *